HIDE

Tối ưu hóa marketing

RATEPLUS CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Cam kết mang lại hiệu quả kinh doanh cao “Dữ liệu lớn hơn, Marketing hiệu quả hơn” Song song việc thâm nhập ngày càng tăng của việc sử dụng Internet và Điện thoại thông minh, dữ liệu trở thành ông vua mới trong lĩnh vực Marketing hiện nay. Chúng tôi[Đọc tiếp]

RATEPLUS CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cam kết mang lại hiệu quả kinh doanh cao

“Dữ liệu lớn hơn, Marketing hiệu quả hơn”

Song song việc thâm nhập ngày càng tăng của việc sử dụng Internet và Điện thoại thông minh, dữ liệu trở thành ông vua mới trong lĩnh vực Marketing hiện nay. Chúng tôi giúp tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Từ đây bạn có thể định
lượng được lợi và hại từ những kết quả khác nhau và hàm ý chiến lược trong đó. Giải pháp Tối ưu hóa Marketing của Rate Plus còn cung cấp công cụ để đưa ra quyết định tối ưu dựa trên những phân tích cơ sở.

Nền tảng tiên phong của chúng tôi thu thập hàng tỷ tương tác di
động, dữ liệu khách hàng và cơ chế tương tác để mang đến thành quả kinh doanh cao.

Mang đến cho khách hàng kiến thức để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. Nền tảng của chúng tôi tạo ra một thị trường sốchuyên dụng từ nhiều nhà cung cấp cho phép so sánh, bán, tiến hành thanh toán và ban hành chính sách điện tử với danh mục dịch vụ phong phú.