HIDE

RATEPLUS CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Dịch vụ tài chính cho tất cả mọi người

Biết sức khỏe tín dụng của bạn trong mắt tổ chức cho vay

Yêu cầu để sử dụng những dịch vụ tài chính chính thống thường khác chặt chẽ để có thể đáp ứng. Tại Rate Plus, chúng tôi cung cấp cho các đơn vị cho vay giải pháp đột phá để giúp nới lỏng những quy định này. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết về sức khỏe tín dụng của mình trước khi nộp hồ sơ vay và các dịch vụ tài chính khác.

Điểm tín dụng cá nhân là gì?

Điểm tín dụng cá nhân hay đánh giá tín dụng cá nhân là chỉ số phản ánh khả năng bạn sẽ trả lại khoản vay. Các đơn vị cho vay như ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ nhìn vào hồ sơ tín dụng của bạn để xác định độ rủi ro khi duyệt khoản vay. Điểm tín dụng cá  hân càng cao thì bạn càng có nhiều khả năng được duyệt khoản vay, với lãi suất tốt nhất.

Thang điểm tín dụng như thế nào?

Xuất sắc

961 - 999

Bạn có khả năng được duyệt thẻ tín dụng, khoản vay hoặc thế chấp tốt nhất (nhưng không phải chắc chắn 100%)

Tốt

881 - 960

Bạn có khả năng được xét duyệt hầu hết thẻ tín dụng khoản vay hoặc thế chấp nhưng có thể sẽ bị từ chối một số ưu đãi tốt nhất.

Bình thường

721 - 880

Bạn có khả năng nhận được mức lãi suất ổn nhưng hạn mức tín dụng của bạn thường không cao.

Xấu

561 - 720

Bạn có khả năng được xét duyệt thẻ tín dụng, khoản vay, hoặc thế chấp nhưng ứng với mức lãi suất cao hơn.

Rất xấu

0 - 560

Bạn có khả năng sẽ không được xét duyệt phần lớn thẻ tín dụng,

khoản vay hoặc thế chấp

Đừng lo, nhận điểm là miễn phí:

Bạn có thể kiểm tra điểm tín dụng cá nhân bao nhiêu lần tùy thích.

Ưu thế của người tiên phong:

Còn gì tuyệt vời khi hơn trở thành người dẫn đầu trong xu hướng phân tích dữ liệu

Khả năng tài chính:

Bức tranh rõ ràng hơn về khả năng về khả năng tài chính của bạn

Bắt đầu đưa ra những quyết định tài chính tốt hơn.