HIDE

RATEPLUS CHO KHÁCH HÀNG

Dịch vụ Tài chính cho tất cả mọi người

Sử dụng công nghệ để tiếp cận người tiêu dùng không có tài khoản ngân hàng

Tham vọng của chúng tôi là mở ra những điểm chạm mới với dịch vụ tài chính dành cho những đối tượng rộng hơn bất kể lịch sử tín dụng của họ.

Theo Global Findex, chỉ có 31% người trưởng thành ở Việt Nam có tài khoản tại một tổ chức tín dụng chính thức vào năm 2014. Tuy rằng con số này đang tăng lên qua thời gian, nhưng Việt Nam vẫn chậm hơn so với mức trung bình khu vực là 69% và là nơi ước tính có khoảng 50 triệu người trưởng thành không có lịch sử tín dụng.

31% người

mở tài khoản
ngân hàng

50 triệu người

không có
lịch sử tín dụng

Nhiều người Việt Nam bị loại trừ khỏi các dịch vụ tài chính chính thông lại có đời sống tài chính tích cực. Ví dụ, 39% người trưởng thành thường cất tiền tiết kiệm và 65% gửi hoặc nhận tiền tệ ngoài hệ thống chính thống hoặc trả tiền học phí, điện nước bằng tiền mặt. Chỉ có dưới 20% người tiêu dùng đã từng vay từ một tổ chức tài chính chính thống.

[elementor-template id="736"]

Với 84% dân số sử dụng điện thoại thông minh, dữ liệu nhà mạng là một mỏ vàng để giúp tạo ra cửa ngõ mới để tiếp cận lượng người tiêu dùng không có hoặc không đủ tiêu chuẩn mở tài khoản ngân hàng. Rate Plus hợp tác chặt chẽ với 3 Nhà mạng lớn để thu thập và phân tích dữ liệu nhằm mang đến những dịch vụ tài chính phù hợp cùng những ưu đãi đáp ứng nhu cầu của bạn.

84%

Dân số Việt Nam
sử dụng smartphone

TOP 3

Nhà mạng lớn

© 2019 Rate Plus – “Rateplus” and the Rateplus logo are registered trademarks. 

Information

Subscribe

Subscribe to our mailing list and stay updated on the latest financial developments and news