HIDE

ĐẶT TRỌNG TÂM

VÀO DỮ LIỆU LỚN

Rate Plus đang viết lại tương lai của mình với công nghệ dữ liệu lớn và số hóa mở ra cơ hội cho các dịch vụ tài chính, điểm chạm khách hàng và hiệu quả vận hành

ĐẶT TRỌNG TÂM

VÀO DỮ LIỆU LỚN

Rate Plus đang viết lại tương lai của mình với công nghệ dữ liệu lớn và số hóa mở ra cơ hội cho các dịch vụ tài chính, điểm chạm khách hàng và hiệu quả vận hành

Được tin cậy bởi

Giải Pháp Toàn Cầu

Mang Tính Địa Phương

Tại Rate Plus, chúng tôi thiết lập mối liên hệ mạnh mẽ giữa những tổ chức hàng đầu thế giới về phân tích dữ liệu, máy học và trí tuệ nhân tạo cùng các nhà mạng lớn nhất cả nước để thiết kế và triển khai những giải pháp tài chính và số hóa riêng biệt.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Trở thành công ty công nghệ tài chính sáng tạo và có lợi nhuận tốt nhất tại Việt Nam

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Trọng tâm của chúng tôi là tìm ra các giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng unbanked (không có tài khoản ngân hàng) tại thị trường mới nổi

GIÁ TRỊ CỦA
CHÚNG TÔI

  • Niềm tin
  • Định hướng mục tiêu
  • Thông minh
  • Bền vững
  • Chính trực
Rate Plus đang phát triển để cung cấp các dịch vụ tài chính cho mọi người mà không bị hạn chế về lịch sử tín dụng, mức thu nhập, nghề nghiệp.
Điểm tín dụng cá nhân
Cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách những người cho vay như ngân hàng và công ty tín dụng có thể xem khả năng của bạn để tìm ra cơ hội chấp nhận thẻ tín dụng và khoản vay cá nhân
Personal score
Give you an idea of how lenders like banks and credit companies may view your eligibility to work out your chances of acceptance for credit cards and personal loans

RATE PLUS CHO

DOANH NGHIỆP

Tại Rate Plus, chúng tôi cam kết mang lại những giải pháp toàn diện để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển hơn

Chúng tôi cung cấp những giải pháp vượt trội nhằm thu hẹp khoảng cách giữa những khách hàng không có lịch sử tín dụng và các tổ chức tài chính

01|

02|

Cách mạng hóa những quyết định chiến lược bán hàng và marketing bằng cách tận dụng dữ liệu lớn và phân tích tiên tiến để giúp vận hàng doanh nghiệp hiệu quả hơn

01 |

02 |

Các giải pháp kỹ thuật số của chúng tôi cho phép sáng tạo mới vốn có để giải quyết các vấn đề truyền thống để có kết quả tối ưu với ít tài nguyên nhất có thể.

01 |

02 |

CÔNG NGHỆ

Dữ liệu lớn

Tăng sức mạnh cơ hội bằng cách tận dụng dữ liệu để mang lại những thấu hiểu có thể thực hiện và phát triển chiến lược toàn diện theo một cách đơn giản và hiệu quả chi phí

Trí tuệ nhân tạo

Sự tích hợp giữa Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại tương lai các doanh nghiệp bằng cách điều hướng giá trị kinh doanh của mình với khả năng của dữ liệu và phân tích từ đó cho phép tự động hóa trong các quyết định kinh doanh

Máy học

Lập mô hình và dự đoán với độ chính xác cao hàng tỷ hàng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau dưới nhiều định dạng để cung cấp những thấu hiểu về khách hàng hoặc mang lại các cơ hội về marketing